Diacon Cornel Constantin Coman

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

cornel constantin coman

 

 

 

Tema conferinței "Modelele metrico-muzicale bizantine în spaţiul originar şi în spaţiul românesc. O abordare istorică şi teoretică".

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDII:

din 2003-2010      doctorand al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteleion din Tesalonic, sub îndrumarea Prof. Dr. Dimitrios Tselenghidis; tema lucrării de doctorat: Antropologia Sfântului Calist Catafighiotul. Teza, încheiată, nu a fost susţinută.

1999-2002             studii de master la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristoteleion din Tesalonic, subîndrumareaProf. Dr. Dimitrios Tselenghidis. Absolvite în decembrie 2002; disertaţia: Ontologia minţii după Sfântul Diadoh al Foticeii; nota 10.

1998-1999             curs de neogreacă, Kilkis, Grecia.

1994-1998             Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, secţia de Pastorală. Absolvită în 1998; lucrarea de licenţă: Despre lucrarea minţii la Părinţii filocalici; nota 10.

1991-1994             bursier al Facultăţii de Electrotehnică a Universităţii Politehnica din Bucureşti.

1987-1991             Liceul de Matematică-Fizică Alexandru-Ioan Cuza din Bucureşti.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

1994-1998: membru al Grupului Psaltic «Stavropoleos» din Bucureşti.

Din Septembrie 2001: diaconul Bisericii Sfântului Grigorie Palama, Paraclisul Universităţii Politehnica din Bucureşti.

În 2009: colaborator al Comisiei de revizuire a Mineielor a E.I.B.M./B.O.R.

Din 2010: membru al Grupului Psaltic «Nectarie Protopsaltul» din Bucureşti.

I. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ(traduceri şi scrieri).

A. Literatură teologică de popularizare:

1. Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit, traducere din neogreacă, (în colaborare), Editura Bizantină, Bucureşti 2002.

2. Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, traducere din neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2003.

B. Literatură teologică universitară:

1. Αrhim. Iustin Popovici, Comentariu la Noul Testament. Epistolele Sfântului Ioan Teologul, traducere din limba franceză (în colaborare cu Sabin Preda), Editura Bizantină, Bucureşti 1998.

2. Georgios Mantzaridis, Morala Creştină (vol. 2), traducere din limba neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2006.

C. Hagiografie, Imnografie şi Muzică bizantină:

1. Macarie Ieromonahul, Anastasimatar (reeditareaediţiei I, Viena 1823), cu binecuvântarea Preafericitului Teoctist al României, Fundaţia Stavropo-leos/Editura Bizantină 2002 (îngrijire muzicală şi filologică).

2. Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Grigorie Palama, traducere din greaca bizantină (texte de Cuviosul Nicodim Aghioritul şi pururea-pomenitul Gherasim Monahul Micraghiannanitul, Imnograful Patriarhiei Ecumenice), Editura Bizantină, Bucureşti 2004.

3. Antologhion Paisian. Tomul I. Triodul (editare de manuscrise muzicale), cu binecuvântarea Preafericitului Teoctist al României, Editura Sofia, Bucureşti 2005 (îngrijire muzicală şi filologică, în colaborare).

4. Buchet de Paraclise, traducere din greaca bizantină (antologie de paraclise, traduse în metrica originalului), Editura Bizantină, Bucureşti 2006.

5. Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din greaca bizantină (în colaborare), Editura Bizantină, Bucureşti 2008.

6. Gherasim Monahul Micraghiannanitul, imnograful Patriarhiei Ecumenice, Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina, traducere din greaca bizantină, Editura Bizantină, Bucureşti 2009.

7. Athanasie Ieromonahul Simonopetritul, Imnograful Patriarhiei Ecumenice, Slujba Sfântului şi slăvitului Mucenic Iustin Filosoful (parţial în metrica originalului) în volumul colectiv Sfântul Martir Iustin Filosoful. O introducere, în îngrijirea lui Bogdan Tătaru-Cazaban, cu binecuvântarea Preafericitului Daniel al României, Deisis/Stavropoleos, Sibiu 2010.

8. Buchet Muzical de Paraclise (Buchetul editat anterior la Editura Bizantină, revăzut, notat muzical, prefaţat şi adăugit cu Paraclisul Sfinţilor Mucenici Brâncoveni – original – şi cu Canonul Imnului Acatist, revăzut şi notat muzical), cu binecuvântarea Preasfinţitului Andrei Făgărăşanul, Sfântul Munte 2009.

     În curs de apariţie:

1. Viaţa şi Slujba Sfântului Grigorie Palama (cuprinzând Viaţa, Vecernia, Utrenia, Cele 24 de Icoase şi Paraclisul, cu Utrenia şi Paraclisul în metrica originalului bizantin; traduceri după Cuviosul Filothei Kokkinos, Nicodim Aghioritul şi Gherasim Monahul Micraghiannanitul; text şi partituri psaltice).

2. Slujba Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (alcătuită în metrica bisericească bizantină; text şi partituri psaltice).

3. Slujba Sfântului Ipatie al Gangrelor (traducere în metrica bisericească bizantină după Mineiul pe Martie şi după Gherasim Monahul Micraghiannanitul; text şi partituri psaltice).

4. Slujba Cuviosului Ioachim din Ithaca (traducere în metrica bisericească bizantină după Haralambos Bussias, Imnograful Patriarhiei Alexandriei; text şi partituri psaltice).

5. Slujba Cuviosului Antipa Aghioritul, de la Calapodeşti (traducere în metrica bisericească bizantină după Haralambos Bussias, Imnograful Patriarhiei Alexandriei; text şi partituri psaltice).

D. Literatură Patristică:

Sfântul Marcu Evghenicul, Opere Complete I (în colaborare), cu binecuvântarea Preasfinţitului Lucian al Caransebeşului, Editura Pateres, Bucureşti 2009.

Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete II (în colaborare), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2013.

Sfântul Marcu Evghenicul, Opere Complete II (în colaborare, traducător principal), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2014.

E. Articole:

Dimitrios Tselenghidis, Premisele şi condiţiile vieţii duhovniceşti, identitatea şi trăirea ei, traducere din neogreacă, în ORTODOXIA, Revistă a Patriarhiei Române, Seria a II-a, Anul II, Nr. I, Ianuarie-Martie 2010, Bucureşti.

٭

II. CONFERINŢE

1. Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul şi reeditarea lui (prezentare în neogreacă), Tesalonic, 31 Octombrie 2003, Universitatea Macedonia, în cadrul proiectului «Simpozion internaţional de muzică psaltică»; organizator principal: Grigorios Stathis.

2. Despre podobii, în cadrul proiectului «Masterclass de Cânt Bizantin» (Ediţia a 4-a), Iaşi, Universitatea de Arte «George Enescu» (Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru), 8 Iulie 2011; în colaborare cu muzicianul Ion Minoiu şi lectorul Sabin Preda.

3. Metrica imnelor bizantine din perspectivă teologică, în cadrul proiectului cultural «Arca Bizantină – Dialog intercultural muzical istorie-contemporaneitate» (iniţiat de Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional), Bucureşti, Universitatea Naţională de Muzică, 24 Octombrie 2011; în colaborare cu lectorul Sabin Preda.

4. Metrica imnografiei bizantine şi problematica traducerii ei, în cadrulSimpozionului International de Muzică Bizantină, organizat de Centrul Cultural ‘Lumină Lină’,Alba Iulia 14-17 Noiembrie 2013.

٭

III. inteRviuri

Imnografia praznicului Întâmpinării Domnului, în ziarul Lumina, februarie 2011.

٭

IV. FonograME (cu traduceri şi alcătuiri imnografice proprii).

1. Paraclisul Mare al Maicii Domnului (casetă audio), traducere din greaca bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Mânăstirea Sfântului Mucenic Dimitrie din Sighişoara; 2003 (reeditat în format CD de revista «Familia creştină», Bucureşti 2011).

2. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (casetă audio şi CD), traducere din greaca bizantină; cântă Corul de maici «Cuviosul Rafail de la Agapia» al Mânăstirii Agapia, cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului Daniel al Moldovei; Sfânta Mânăstire Agapia, 2005.

3. Paraclisul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare (CD), traducere în metrica bizantină; cântă strana Mânăstirii Putna, cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor; Sfânta Mânăstire Putna, 2007 (reeditat de revista «Familia creştină», Bucureşti 2011).

4. Paraclisul Sfântului Grigorie Palama (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2008 (reeditat în 2010 şi în 2011).

5. Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2008.

6. Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Macarie Ieromonahul» din Suceava; producători: Sfânta Mânăstire Râşca şi «Asociaţia pentru Muzică şi Artă Sacră din România», Suceava 2008.

7. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (CD), traducere din greaca bizantină; cântă strana Bisericii Sfântului Nicolae–Rusească din Bucureşti (Paraclis Universitar); Bucureşti, 2009.

8. Paraclisul Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (CD), alcătuit în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia «Dăruind vei dobândi», Bucureşti 2010.

9. Utrenia Praznicului Sfântului Grigorie Palama (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2010.

10. Paraclisul Sfântului Ioan Rusul (CD), traducere în metrica bizantină (în colaborare cu lect. dr. Sabin Preda); cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul» în colaborare cu părintele Macarie ieromonahul, stareţul Mânăstirii Sfântului Ioan Rusul din Giurgiu; producător: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, Bucureşti 2011.

11. Cântări din Slujba Privegherii Praznicului Sfinţilor Mucenici Brâncoveni (CD), alcătuită în metrica bizantină; înregistrare live la Sfânta Mânăstire Hurezi în    15-16 August 2007; cântă psalţi din grupurile bucureştene «Thronos» al Patriarhiei Române, «Stavropoleos» şi «Nectarie Protopsaltul»; editat de Revista «Familia creştină», Bucureşti 2011.

12. Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos; 2012.

13. Paraclisul Sfântului Marelui-Mucenic Mina (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, 2012.

14. Paraclisul Sfintei Icoane Prodromiţa (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos; 2013.

15. Paraclisul Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Thronos» al Patriarhiei Române, cu binecuvântarea Prea-Fericitului daniel al României; decembrie 2013.

16. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Parohia Ortodoxă românească din Luton (Marea Britanie); cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului iosif al Europei Occidentale, 2014

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Corul Byzantion - „Ca un om ai venit”, plagal glas IV, de arhiereul Gherman Neon Paron (sc. XVII)
Corul Byzantion - „Cuvine-se cu adevărat”
Corul Byzantion - Stihira „Acum, proorocia”
Corul Byzantion - Stihira „Betleeme, gătește-te”
Corul Byzantion - Slava „Astăzi se naște din Fecioara”
Corul Byzantion - Slava „Acestea zice Iosif”
Corul Byzantion - Irmosul Calofonic „Hristos se naște”
Corul Byzantion - Irmos la Nașterea Domnului, pe larg, de Macarie Ieromonahul
Corul Byzantion - Matima „Hristos se naște”, de Balasie Iereul
Corul Byzantion - Irmos la Nașterea Domnului, de Macarie Ieromonahul
Corul Byzantion - Condacul Nașterii Domnului „Fecioara, astăzi”
Corul Byzantion - Stihira „Mai înainte de Nașterea Ta”
Corul Byzantion - „Fluierul cel păstoresc”, podobie glasul I
Corul Byzantion - „Piatra fiind pecetluită”, podobie glasul I
Corul Byzantion - „Mormântul Tău, Mântuitorule”, podobie glasul I
Corul Byzantion - „Prin mâncare a scos din Rai”, podobie glasul I
Corul Byzantion - „Pentru rugăciunile tuturor sfinților”, podobie glasul I
Corul Byzantion - „Nor al luminii”, podobie glasul I

Ultimele Articole

 • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A cincea zi

  mcb19 concertVineri, 19 iulie 2019, ultima zi de Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, a fost ziua în care s-au vazut și auzit roadele programului intens din această săptămâna, prin minirecitalul de muzică orientală clasică și concertul extraordinar de muzică bizantină. A fost și ziua recunoașterii contribuției dascălilor și a fiecărui cursant în parte.

  în Program Citeşte mai mult
 • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A patra zi

  mcb19 ziua4Joi, 18 iulie 2019, a patra zi de Masterclass Internațional de Cânt Bizantin la Iași, a fost ziua în care, mai mult decât în celalalte, studenții și profesorii lor coordonatori au încântat participanții prin prezentări care au combinat cercetarea academică a manuscriselor cu interpretarea unor exemple muzicale reprezentative. De asemenea, invitatul special, Panagiotis Neochoritis, s-a ocupat în special de monahii și de provocările cu care se confruntă acestea.

  în Program Citeşte mai mult
 • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A treia zi

  mcb19 ziua3 foto2Miercuri, a treia zi de Masterclass, a fost foarte variată în activități, care au mers de la exerciții individuale pentru îmbogățirea tehnicii vocale și lucru la ansamblu până la conferințe pe baza rezultatelor unor cercetări de ultimă oră din domeniul neuroștiințelor și prezentarea unor noi apariții  editoriale și discografice.

  în Program Citeşte mai mult
 • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A doua zi

  MCB19 ziua2A doua zi de Masterclass a început cu cursul practic de tehnică vocală, oferit de doamna soprană Mihaela Grăjdeanu. Cu mult tact pedagocic și răbdare, doamna Grăjdeanu i-a ascultat pe cei care au dorit să vină în față și să interpreteze un fragment muzical, insistând pe importanța respirației și pe modalitățile de care dispunem pentru mărirea capacității rezonatorilor naturali. De asemenea, prin audiere și analiză, s-au identificat două aspecte specifice tehnicii psaltice de interpretare: rezonanța toracică și rezonanța faringiană.

  în Program Citeşte mai mult
 • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – Prima zi

  mcb19 prima zi 800x533Luni, 15 iulie 2019, a debutat la Iași a douăsprezecea ediție a Masterclassului de Cânt Bizantin. Organizat de Asociația Culturală Byzantion și de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, de Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Primăria Municipiului Iași, evenimentul s-a deschis cu slujba de pomenire a ctitorilor de suflet ai Masterclass-ului, protopsaltul Lykourgos Angelopoulos și Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, urmată de discursul oficial al organizatorilor (doamna Prof. Dr. Laura Vasiliu, Asist. Drd. Adrian Sîrbu – Universitatea de Arte „George Enescu”, Conf. Dr. Maria Alexandru – Universitatea Aristotelis din Salonic), al doamnei soprane Mihaela Grajdeanu (Opera Română din Iași) și al Arhid. Profesor Razvan Constantin Stefan (Seminarul Teologic Ortodox București).

  în Program Citeşte mai mult