Cântări Bizantine din Tezaurul Ortodoxiei - BYZANTION

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

byzantion 1Cuprins / Contents / Sommaire

 1. Toată suflarea, glas III, de Iacov Protopsaltul / Let every thing that hath breath, 1st mode, by Iakobos Protopsaltes / Que tout ce qui respire, 3e mode, par Iakobos le Protopsalte
 • Axion, plagal glas I, adaptat de Ștefan Popescu / It is truly right to bless you, Plagal of 1st mode adapted by Ștefan Popescu / Il est digne de te célébrer, plagal du 1er mode, adapté par Ștefan Popescu
 • Stihiră la Laudele Învierii, glas III, de Victor Ojog / Sticheron for the Doxologies of the Ressurection, 3rd mode, by Victor Ojog / Sticheron des Laudes de la Résurrection, 3e mode, par Victor Ojog
 • Sfinte Dumnezeule, glas I, de Ioannis Palasis / Holy God, 1st mode by Ioannis Palasis / Saint Dieu, 1er mode par Ioannis Palasis
 • Iubi-Te-voi Doamne, plagal glas I, după Evghenie Humulescu / I will love Thee o Lord, Plagal of 1st mode, after Evghenie Humulescu / Je t’aime, ô Éternel, plagal du 1er mode, selon Evghenie Humulescu
 • Prochimen Cine este Dumnezeu, plagal glas III, de Filotei Moroșanu / Great Prokeimenon Who is so Great as Our God, Plagal of 3rd mode, by Filotei Moroșanu / Prokeimenon Quel dieu est grand comme notre Dieu?, plagal du 3e mode, par Filotei Moroșanu
 • Aliluia, glas II, de Anton Pann / Alleluia, 2nd mode by Anton Pann / Alléluia, 2e mode, par Anton Pann
 • Chinonic Gustați și vedeți, plagal glas I, de Ioannis Kladas / Communion hymn Taste and see, Plagal of 1st mode, by Ioannis Kladas / Hymne de communion Goutez et voyez, plagal du 1er mode, par Ioannis Kladas
 • Bucură-te Marie, plagal glas III și I, melodie contemporană grecească / Hail Mary, Plagal of 3rd and 1st modes, modern Greek melody / Je vous salue Marie, plagal du 3e et 1er mode, mélodie grecque contemporaine
 • Prochimen Să nu întorci Fața Ta, plagal glas IV, de Ioan Zmeu / Prokeimenon Do not hide Your Face from me, Plagal of 4tf mode, by Ioan Zmeu / Prokeimenon Ne me cache pas Ta Face, plagal du 4e mode, by Ioan Zmeu.
 • Slava Mulțimile călugărilor, plagal glas IV, de Dimitrie Suceveanu / Doxology We the multitude of monks, Plagal of 4tf mode, by Dimitrie Suceveanu / Doxologie Tous les moines, plagal du 4e mode, by Dimitrie Suceveanu
 • Sfinte Dumnezeule, glas I, de Kyriak Ioannid / Holy God, 1st mode, by Kyriak Ioannid / Saint Dieu, 1er mode, par Kyryak Ioannid
 • Irmosul Îngerul a strigat, glas II, de Varlaam Protosinghelul / The heirmos The angel cried out, 2nd mode, by Varlaam the Protosyngelos / Heirmos L’ange clama, 2e mode, par Varlaam le Protosyngelos
 • Idiomela De vreme ce eu păcătosul, plagal glas I, de Chiril Popescu / Idiomelon Since I, the sinner, Plagal of 1st mode, by Chiril Popescu / Idiomelon Comme moi, le pécheur, plagal du 1er mode, par Chiril Popescu
 •  CUMPĂRĂ ONLINE

  Adaugă comentariu


  Codul de securitate
  Actualizează

  Ultimele postări pe forum

  • No posts to display.

  Înregistrări YouTube

  Corul Byzantion - „Ca un om ai venit”, plagal glas IV, de arhiereul Gherman Neon Paron (sc. XVII)
  Corul Byzantion - „Cuvine-se cu adevărat”
  Corul Byzantion - Stihira „Acum, proorocia”
  Corul Byzantion - Stihira „Betleeme, gătește-te”
  Corul Byzantion - Slava „Astăzi se naște din Fecioara”
  Corul Byzantion - Slava „Acestea zice Iosif”
  Corul Byzantion - Irmosul Calofonic „Hristos se naște”
  Corul Byzantion - Irmos la Nașterea Domnului, pe larg, de Macarie Ieromonahul
  Corul Byzantion - Matima „Hristos se naște”, de Balasie Iereul
  Corul Byzantion - Irmos la Nașterea Domnului, de Macarie Ieromonahul
  Corul Byzantion - Condacul Nașterii Domnului „Fecioara, astăzi”
  Corul Byzantion - Stihira „Mai înainte de Nașterea Ta”
  Corul Byzantion - „Fluierul cel păstoresc”, podobie glasul I
  Corul Byzantion - „Piatra fiind pecetluită”, podobie glasul I
  Corul Byzantion - „Mormântul Tău, Mântuitorule”, podobie glasul I
  Corul Byzantion - „Prin mâncare a scos din Rai”, podobie glasul I
  Corul Byzantion - „Pentru rugăciunile tuturor sfinților”, podobie glasul I
  Corul Byzantion - „Nor al luminii”, podobie glasul I

  Ultimele Articole

  • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A cincea zi

   mcb19 concertVineri, 19 iulie 2019, ultima zi de Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, a fost ziua în care s-au vazut și auzit roadele programului intens din această săptămâna, prin minirecitalul de muzică orientală clasică și concertul extraordinar de muzică bizantină. A fost și ziua recunoașterii contribuției dascălilor și a fiecărui cursant în parte.

   în Program Citeşte mai mult
  • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A patra zi

   mcb19 ziua4Joi, 18 iulie 2019, a patra zi de Masterclass Internațional de Cânt Bizantin la Iași, a fost ziua în care, mai mult decât în celalalte, studenții și profesorii lor coordonatori au încântat participanții prin prezentări care au combinat cercetarea academică a manuscriselor cu interpretarea unor exemple muzicale reprezentative. De asemenea, invitatul special, Panagiotis Neochoritis, s-a ocupat în special de monahii și de provocările cu care se confruntă acestea.

   în Program Citeşte mai mult
  • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A treia zi

   mcb19 ziua3 foto2Miercuri, a treia zi de Masterclass, a fost foarte variată în activități, care au mers de la exerciții individuale pentru îmbogățirea tehnicii vocale și lucru la ansamblu până la conferințe pe baza rezultatelor unor cercetări de ultimă oră din domeniul neuroștiințelor și prezentarea unor noi apariții  editoriale și discografice.

   în Program Citeşte mai mult
  • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – A doua zi

   MCB19 ziua2A doua zi de Masterclass a început cu cursul practic de tehnică vocală, oferit de doamna soprană Mihaela Grăjdeanu. Cu mult tact pedagocic și răbdare, doamna Grăjdeanu i-a ascultat pe cei care au dorit să vină în față și să interpreteze un fragment muzical, insistând pe importanța respirației și pe modalitățile de care dispunem pentru mărirea capacității rezonatorilor naturali. De asemenea, prin audiere și analiză, s-au identificat două aspecte specifice tehnicii psaltice de interpretare: rezonanța toracică și rezonanța faringiană.

   în Program Citeşte mai mult
  • Masterclass Internațional de Cânt Bizantin - 15-19 iulie 2019 - Jurnal de eveniment – Prima zi

   mcb19 prima zi 800x533Luni, 15 iulie 2019, a debutat la Iași a douăsprezecea ediție a Masterclassului de Cânt Bizantin. Organizat de Asociația Culturală Byzantion și de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, de Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Primăria Municipiului Iași, evenimentul s-a deschis cu slujba de pomenire a ctitorilor de suflet ai Masterclass-ului, protopsaltul Lykourgos Angelopoulos și Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, urmată de discursul oficial al organizatorilor (doamna Prof. Dr. Laura Vasiliu, Asist. Drd. Adrian Sîrbu – Universitatea de Arte „George Enescu”, Conf. Dr. Maria Alexandru – Universitatea Aristotelis din Salonic), al doamnei soprane Mihaela Grajdeanu (Opera Română din Iași) și al Arhid. Profesor Razvan Constantin Stefan (Seminarul Teologic Ortodox București).

   în Program Citeşte mai mult