Despre suflet și sunet. Impresii de la Cursul de interpretare psaltică (1) susținut de dl. Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Joi, 4 iunie 2021 s-a finalizat primul ciclu de șase întâlniri online din cadrul Cursului de Interpretare Psaltică susținut de către dl. Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos. Evenimentul este organizat de către Asociația „Sf. Roman Melodul” din Tesalonic, Grecia. Cursurile (ale căror durată este  programată pentru următorii 3-4 ani), au loc în mediul virtual și adună un număr de 250 de participanți (dintre care 40 de români) din 14 țări diferite. Din moment ce înregistrarea întâlnirilor nu a fost permisă, ideile apar consemnate în cele ce urmează în baza unor notițe.

 

În cele șase întâlniri, domnul Neochoritis a abordat diferite subiecte ce au avut scopul principal de a pune bazele teoretice pentru următoarele sesiuni, ce se anunță mult mai practice.

Discursul domniei sale, inconfundabil și profund, așa cum ne-a obișnuit deja pe parcursul ultimelor 5 ediții ale Masterclass-ului de Cânt Bizantin de la Iași, se dorește a fi o chemare la cugetare și meditare asupra spiritualității muzicii, ca expresie a sufletului uman. Departe de a se dori o conferință sau o prelegere după obișnuitul tipar al simpozioanelor, gândurile domnului Neochoritis sunt o intimă exprimare a propriilor preocupări spirituale și implicit muzicale, o fină și detaliată proiectare a psaltului in ipostaza de ființă rugătoare a cărei mișcări interioare ale sufletului, ale minții și ale rațiunii lăuntrice sunt primele nașteri ale melosului și ale ethosurilor, înțelese ca stări sufletești.

Evident că nu au lipsit subiecte teoretice fundamentale precum modul de citire a textelor liturgice, recitarea ecfonetică a pericopelor biblice sau intervalica și atracțiile glasurilor bisericești în genul irmologic. Dar modul unic și special de prezentare a acestor tematici teoretice constă tocmai în conexiunile dintre sunet și spirit ca izvor al sunetului, dintre intervale și ethosuri. Observând și analizând cu minuțiozitate și profunzime aceste conexiuni, domnia sa reușește prin această insistentă analiză să îndrepte punctul de interes către acest subiect-cheie: sunetul ca mișcare a sufletului rugător.

Practic, fiecare sunet, prin calitățile sale fundamentale (înălțime, intensitate, durată și timbru) dar și prin acțiuni exercitate asupra lui (atracții, alterații, vibrato, glissandi etc.) degajă o anumită culoare, energie/lucrare (din gr. ἐνέργεια), un anumit ethos (din gr. ἦθος). Mai mult decât atât, relația, conexiunea dintre sunete generează ethosuri și mai puternice, mai expresive. O simplă coborâre cu câteva secțiuni (come) a unei trepte poate genera o schimbare radicală, de la un ethos ce poate sugera lumină, sărbătoare, speranță la un alt ethos de plecăciune, smerenie, introvertire, însă într-o fină balanță ce implică în același timp și bucurie, nădejde. Acest echilibru (pe care îl putem asocia uneori, de ce nu?, cu binecunoscutul concept patristic de „fericită întristare”) poate fi ușor înclinat, prin fine atracții sonore către alte ethosuri, precum tânguire, plângere, durere etc.

Aceste fenomene, în fapt, nu sunt sonore în ipostaza lor primară, ci mai degrabă sufletești. Ele nu reprezintă un instrumentar mecanicizat pe care orice psalt având calități vocale îl exploatează cu dibăcie pentru a stârni, prin melodii atent executate, excitări ale sufletului. Dimpotrivă, - și aici se ascunde întreaga cheie a înțelegerii - psaltul trebuie să se raporteze în continuu într-o directă relație cu Dumnezeu, prin introvertire, prin gândul la propriile neputințe, prin „golirea de sine”.

Prin smerenie continuă, mintea celui care cântă se luminează, prin voia lui Dumnezeu, și fără ca psaltul să înțeleagă, ajunge să trăiască și să cânte un simplu tropar ca de o cântare cu totul deosebită.

Acest act de smerenie lasă loc lui Dumnezeu în sinele nostru, astfel încât, atunci când cugetăm la înțelesurile pline de profunzime ale textelor imnografice, rațiunea lăuntrică începe să lucreze, să se miște, să prindă putere și „activeze” în suflet stări de trăire a acestor înțelesuri, sensuri. Abia când sufletul se umple, precum un pahar cu apă, de preaplinul acestor stări, începe să se exprime „în afară”, să reverse, să se exteriorizeze prin cuvânt (gr. λόγος) și prin cântare sau melos (gr. μέλος). Prin urmare, forma exterioară de comunicare (prin cuvânt și melos) trebuie să izvorască dintr-o intensă trăire interioară. Melodiile nu sunt nimic altceva decât exprimări ale mișcărilor sufletului care „tresaltă” în diverse forme și intensități la primirea înțelesurilor textelor, prin intermediul rațiunii lăuntrice. Am putea adăuga faptul că această idee este exprimată în altă manieră și de diac. Sorin Mihalache care subliniază că cel care cântă este, în fapt, atât de entuziasmat de ceea ce citește, încât bucuria și trăirile sale interioare izbucnesc, se revarsă înspre afară prin sunet ca expresie a intensității acestei trăiri.

Așadar, nimic nu este mai important, mai prețios decât lucrarea interioară, a sufletului și a rațiunii lăuntrice care să dea naștere la aceste mișcări, emoții, trăiri, intensități. Fără ele, fără acest suport interior, întreg edificiul se prăbușește. Muzica devine o emisie stearpă, lipsită de vibrație emoțională, o vibrație doar mecanică a două coarde vocale, printr-o execuție la fel de mecanică a unei notații muzicale convenționale. Să recunoaștem! Orice lipsă de concentrare a minții la textul imnografic, orice absență  a sufletului menit să crească până la „preaplin” stările interioare ne transformă în simpli executanți. Ipostaza de rugător presupune minte și suflet implicate total în actul cântării care nu este o simplă execuție și nici măcar interpretare, ci mai degrabă rugăciune ce naște, implicit, interpretare.

Un discurs abract, de dragul folosofărilor, fără aplicabilitate în practica de strană? Nicidecum! Sfatul este clar exprimat: până nu căutăm golirea sinelui, micșorarea egoismului din noi, smerirea și îngenuncherea propriului ego, să nu credem că vom reuși să descoperim tainele cântării, incluzând chiar și aspecte tehnice precum intervalele și lucrarea lor. Intervalele sunt exteriorizări ale mișcărilor interioare. În funcție de ceea ce vreau să exprim, sunetele, intervalele, atracțiile căpătă nuanțe diferite. De aceea, trebuie să  fim conștienți că ceea ce este în sufletul nostru se reflectă și în afara noastră, nu doar prin cântare sau citire ci și prin mișcările pe care le facem.

Sunt trei elemente de bază ce produc ethosuri, și anume cuvântul, melosul și mișcarea (înțelegând aici și contrariul mișcării, și anume staționarea, nemișcarea). În mod evident, melodia trebuie să slujească mesajului transmis de cuvânt, de textul liturgic, dar prin ele însele, melodia și mișcarea pot și trebuie de asemenea să exprime, să sugereze ethosul de rugăciune, de pace, de interiorizare.

Melosul este mișcarea sufletului dintr-o stare în alta, de aceea muzica nu se rezumă doar la exprimarea concretă prin sunete. Există melos în tot ceea ce facem, creăm, emanăm. Într-o predică a unui slujitor nu există doar cuvânt ci și melos, generat de mișcările sufletului ce  se exteriorizează prin expresiile feței, limbajului trupului, timbralitatea, intensitatea, ritmul vorbirii sau, dimpotrivă, expresia tăcerii.

Plecând de la aceeași idee, a mișcării sufletului dintr-o stare în alta, înțelegem mai bine rolul cântărilor pe larg în contextul liturgic. Melodiile de largi dimensiuni nu au scopul funcțional de a acoperi un interval de timp, ci ele introduc sufletul într-o anumită stare sufletească, de data aceasta prin intermediul melosului și mai puțin al cuvântului, și îl mențin în acea stare intervale mai mari de timp. Același efect este de dorit și în cazul cratimelor. Am putea adăuga faptul că pentru un om rugător, cântările pe larg sunt „mediul” sonor cel mai propice pentru rugăciunea minții, „Doamne,  Iisuse...”.

Pe de altă parte, mișcările psaltului în strană, comportamentul lui în relație cu ceilalți cântăreți, reacțiile lui, poziția lui, gesturile dirijorale, toate generează stări sufletești în ochii celui care privește. Din acest punct de vedere, psaltul este mai expus decât preotul, care de asemenea trebuie să știe toate gesturile sale liturgice pot sugera așezare, tihnă, pace la fel de ușor cum pot sugera grabă, indiferență, împrăștiere, absență, superficialitate etc.

Cercetarea sufletului și cunoașterea sinelui trebuie să fie cele mai importante preocupări ale psaltului, pentru că el este un intermediar între ceresc și pământesc. De aceea, ceea ce ne stă în putință să facem este smerirea sinelui. Altminteri, muzica pe care o cântăm poate deveni, contrar scopului ei, o permanentă hrănire a egoului nostru personal. Fără o continuă cercetare a sinelui, sufletul se folosește de o cântare frumoasă pentru a crește și mai mult ego-ul. De aceea, domnul Neochoritis aseamănă chemarea psaltului cu cea a unui monah, care prin îndelungă și atentă cercetare a sinelui caută tot timpul această micșorare a egoului. În caz contrar, boala îndelungată sufletului duce în timp la ne-simțire și la incapacitatea de a conștientiza prezența bolii. Fără cercetarea sinelui, putem să trăim o viață întreagă în ne-simțire, fără să înțelegem că suntem bolnavi sufletește.

Cea mai mare parte a ethosului slujbelor este generat, conturat de cântarea la strană. În mâinile psaltului stă plăsmuirea stărilor sufletești ale credincioșilor care trebuie să înțeleagă sensurile dar și duhul cântărilor de la strană. Nu este de ajuns o cântare frumoasă și corectă. Trebuie ca altarul, strana și credincioșii să fie în același duh, ceea ce presupune o permanentă pregătire a lor. Rolul de catehet al psaltului (un subiect pe cât de important pe atât de absent) presupune pregătirea consecventă a credincioșilor pentru a înțelege mai bine importanța cântărilor (unei slujbe, perioade etc.), sensurile textelor liturgice, autenticitatea și frumusețea melodiilor, structura slujbelor, logica rânduielilor etc.

Odată cu trecerea noastră dincolo, nu vom lua nimic cu noi. Singura „avere” pe care o vom putea păstra sunt stările sufletești pe care le-am lucrat în viața aceasta pentru a ne apropia de Dumnezeu. De aceea, cel mai important lucru în această artă este să ne ocupăm de cele pe care le putem lua dincolo cu noi și, am putea adăuga, „toate celelalte ni se vor adăuga nouă”.

Adrian Sîrbu

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021