YouTube Videos

 • Corul Byzantion - „Ca un om ai venit”, plagal glas IV, de arhiereul Gherman Neon Paron (sc. XVII)
 • Corul Byzantion - „Cuvine-se cu adevărat”
 • Corul Byzantion - Stihira „Acum, proorocia”
 • Corul Byzantion - Stihira „Betleeme, gătește-te”
 • Corul Byzantion - Slava „Astăzi se naște din Fecioara”
 • Corul Byzantion - Slava „Acestea zice Iosif”
 • Corul Byzantion - Irmosul Calofonic „Hristos se naște”
 • Corul Byzantion - Irmos la Nașterea Domnului, pe larg, de Macarie Ieromonahul
 • Corul Byzantion - Matima „Hristos se naște”, de Balasie Iereul
 • Corul Byzantion - Irmos la Nașterea Domnului, de Macarie Ieromonahul
 • Corul Byzantion - Condacul Nașterii Domnului „Fecioara, astăzi”
 • Corul Byzantion - Stihira „Mai înainte de Nașterea Ta”
 • Corul Byzantion - „Fluierul cel păstoresc”, podobie glasul I
 • Corul Byzantion - „Piatra fiind pecetluită”, podobie glasul I
 • Corul Byzantion - „Mormântul Tău, Mântuitorule”, podobie glasul I
 • Corul Byzantion - „Prin mâncare a scos din Rai”, podobie glasul I
 • Corul Byzantion - „Pentru rugăciunile tuturor sfinților”, podobie glasul I
 • Corul Byzantion - „Nor al luminii”, podobie glasul I